تبلیغ رایگان NFT در سایت ایران ان اف تی:


آدرس NFT خود را از سایت OpenSea.io کپی کرده و در این فرم وارد نمایید.

نمونه آدرس ان اف تی در اپن سی:

https://opensea.io/assets/0x9c008a22d71b6182029b694b0311486e4c0e53db/100

فقط NFT های منطبق با قوانین جمهوری اسلامی درج خواهد شد.